استاندارد حسابداری شماره ۱۶

استاندارد حسابداری شماره ۱۶
آثار تغییر در نرخ ارز
تهیه کننده : دانیال محجوب
بهمن ۱۳۹۵

جهت مشاهده و دانلود  فایل کامل استاندارد حسابداری شماره ۱۶ به صورت PDF  کلیک کنید

دانلود :استاندارد ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید