تغییرات استاندارد های حسابداری

لایو با موضوع :

تغییرات استاندارد های حسابداری

سرفصل های گفتگو:

تغییرات در استاندارد حسابداری 22

گزارشگری مالی میان دوره ای

تغییرات در استاندارد حسابداری 16

آثار تغییر در نرخ ارز

میهمانان برنامه:

جناب عبدالله آزاد و جناب هماد نظری

دیدگاهتان را بنویسید