راهنمای استاندارد حسابداری ۳۹ – صورت‌های مالی تلفیقی (قسمت معاملات مالکانه)


– توضیحاتی در ارتباط با استاندارد حسابداری ۳۹؛ صورت‌های مالی تلفیقی (قسمت معاملات مالکانه)
– پرسش و پاسخ شماره ۱۱۵ و ۱۱۶ کمیته فنی سازمان حسابرسی

دیدگاهتان را بنویسید