راهنمای استاندارد حسابداری 21( حسابداری اجاره‌ها)


مثال اجاره سرمایه‌ای: مانده بدهی اجاره سرمایه‌‌ای در ابتدای سال ۹۱ مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال، نرخ ضمنی سود ۱۵٪ و نرخ فرضی استقراض ۱۲٪ است. به خاتمه قرارداد سه سال باقیمانده و باقیمانده عمر مفید پنج سال است. مبلغ دفتری دارایی اجاره سرمایه‌‌ای ۱۲۰.۰۰۰ ریال است. نوع قرارداد، اجاره به شرط تملیک است. طبق استاندارد ۲۱ جمع هزینه‌های گزارش شده در صورت سود و زیان سال ۹۱ شرکت اجاره کننده چند ریال خواهد بود؟
پاسخ: با توجه به اینکه شرط اول یعنی اجاره به شرط تملیک صادق است، دارایی طی عمر مفید مستهلک میشود؛ یعنی ۱۲۰/۰۰۰ تقسیم بر ۵ هزینه استهلاک ۲۴/۰۰۰ برای هزینه مالی طبق استاندارد از نرخ ضمنی سود استفاده میشود؛ یعنی ۵۰/۰۰۰*۱۵٪ هزینه مالی ۷۵۰۰ جمع هزینه‌ها ۳۱۵۰۰

دیدگاهتان را بنویسید