پاسخ به دو پرسش مهم در تهیه صورت های مالی تلفیقی

پاسخ به دو پرسش مهم :

در این چند وقت بحث های زیادی در رابطه با دو موضوع مطرح شده است:

۱- واحدهای تجاری که از تهیه صورت‌های مالی تلفیقی معاف هستند کدام شرکت‌ها هستند؟ آیا همان شرکتهای سرمایه گذاری هستند؟

۲- در صورت ارائه صورت‌های مالی تلفیقی نیازی به تهیه صورت‌های مالی جداگانه نیست؟ و اگر ارائه شود باید حسابرس در گزارش درج کند؟

در این کلیپ به این دو پرسش پاسخ داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید